• slideX
  • slideX2

Servis a poradenství v oblasti broušení a leštění

Servis a poradenství

Za dobu své existence naše společnost FRUNĚK INOX s.r.o. získala bohaté a nevyčíslitelné zkušenosti, na jejichž základě svým zákazníkům šetříme nemalé finanční prostředky, čas a také spoustu starostí, jež jsou s realizací zakázek spojeny. Objednáte-li si v naší firmě zakázky, pak vás v rámci bezplatného servisu a poradenství informujeme o správném a efektivním postupu práce.

Naším cílem je navrhnout účinný postup přípravy vaší zakázky, který zahrnuje nákup materiálu, zadávání do kooperací a kompletaci či montáž výsledného produktu. Správnou volbou postupu se dají ušetřit nemalé finanční prostředky. Rádi vás informujeme o tom, jak snížit náklady na přípravu polotovarů a jak se vyvarovat chybám, které vám mohou práci značně prodražit.

Spousta klientů přichází do naší firmy s polotovarem či svařeným dílem a objedná si službu broušení a leštění. Avšak opracovávat takový dílec je nemožné, případně příliš finančně nákladné. Broušení a leštění by se mělo provádět ještě před kompletací na základě výkresové dokumentace. Chcete-li těmto komplikacím předejít, využijte našeho bezplatného servisu a poradenství.

Pokud nám zašlete svou e-mailovou adresu, obratem vám pošleme průvodce, který vás seznámí s podrobnějšími informacemi. Můžete se tak dozvědět spoustu informací o tom, jak bude realizace zakázek probíhat. S námi můžete vybrat správný materiál a postup.  Máme v této oblasti bohaté zkušenosti a praxi, kterou potvrzují také naše reference, jež můžete zhlédnout níže.

Např.pro výrobu madel na kuchyňská dvířka z pásovin nebo jiných precizních výrobků je nutné objednat profil tažený, který má přesný tvar průřezu. Nepoužitelný je v tomto případě materiál z pásoviny stříhané, která má špatný tvar a nekvalitní hranu s hlubokými vadami, které je obtížné i po několika procesech broušení odstranit. 

Taktéž pro výpalky, které mají být ve finále leštěné je výhodnější nakoupit plech za studena válcovaný pro snadnější broušení a leštění. 

            
Naopak pro polotovary z trubek a jeklů, které se budou ještě zpracovávát frézováním nebo svařováním, je zbytečné kupovat broušený profil, pokud bude možné vyrobit finální povrch až na konci všech oprací – to je ale nutné předem dohodnout na základě výkresové dokumentace.

          
Častou, i když možná logickou, chybou bývá snaha zákazníků připravit polotovar k broušení co do nejvyššího stupně přípravy. Snaha z důvodu ušetření peněz nakonec často končívá přesným opakem. Např.u svařování plochých dílců a přebroušení svárů před finálním broušením způsobí pracnější proces finálního broušení a retušování stop po broušení nevhodnými nástroji. Ve většiné případů je také zničena okolní plocha kolem sváru, která se již nedá opravit.